konkurs na:wynajem powierzchni 12,10 m²

wynajem powierzchni 12,10 m² z przeznaczeniem na działalność handlową, znajdującego się na Kon. III B,  działka  Nr: 12,13,14/1,15/4,16/2,17/2  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako obręb Ogrody

Zobacz dołączone dokumenty

Załączniki