Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/w testów oraz zakup podłoży do posiewów krwi (101/24)