Kim był patron naszego szpitala?

black stethoscope with brown leather case

Czy wiecie, kim był patron WSZ w Kaliszu – Ludwik Perzyna? Jak podaje Wikipedia, Ludwik Perzyna (ur. 1742 w Krakowie, zm. 1812 w Warszawie), to polski lekarz, zakonnik zgromadzenia bonifratrów, popularyzator wiedzy medycznej, współpracownik Komisji Edukacji Narodowej, prekursor nowoczesnych metod diagnostyki oraz terapii. Włożył istotny wkład w rozwój polskiej terminologii medycznej, był też niestrudzonym krzewicielem zasad higieny, profilaktyki i lecznictwa.

Szukaj pomocy u fachowców – radził Perzyna

Perzyna zachęcał do korzystania z pomocy wykształconych medyków i odejście od zabobonów i ludowych wierzeń w dbaniu o zdrowie. Zalecał też, co było w ówczesnych czasach niebywałą rzadkością – cotygodniowe kąpiele.

„Swoją wiedzę praktyczną Perzyna uzupełniał, czerpiąc z publikacji austriackiego lekarza A. Störcka (1731–1803), ale przede wszystkim z opublikowanych w Polsce w latach 1773–1787 tłumaczeń popularyzatorskich prac szwajcarskiego lekarza Tissota. Właśnie Tissot zainspirował Perzynę do szerzenia oświaty prozdrowotnej wśród niższych warstw społeczeństwa i przedstawiania trudniejszych wiadomości w formie dialogu lekarza z pacjentem” – informuje Wikipedia.

Higiena, ruch i zdrowa dieta!

„W swoich medycznych książkach Perzyna uświadamiał potrzebę higieny, ruchu oraz umiarkowania w jedzeniu i piciu. Postulował wprowadzenie przepisów ograniczających prawo wykonywania zawodu aptekarza i lekarza do osób kończących specjalistyczne szkoły. Żądał powszechnej likwidacji kołtuna – czego dopilnować miała policja państwowa oraz księża kontrolujący wiernych przy okazji mszy niedzielnych. W związku z tą sprawą zauważył, że pora już zaprzestać nauczania w szkole przestarzałego poglądu jakoby mycie ciała było czynnością szkodliwą” – czytamy w Wikipedii.

Poza higieną, w kręgu jego szczególnych zainteresowań pozostawała psychiatria, okulistyka, a także neurologia i ginekologia.