Rehabilitacja dziecięca w nowej lokalizacji

Nowa siedziba Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej - Pobyt Dzienny.

W ciągu najbliższego miesiąca Oddział Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt przeniesie się do nowej, komfortowej siedziby. Do tego czasu trzeba jeszcze dopełnić ostatnich wymaganych formalności i uzyskać niezbędne zgody.

Lepsze warunki dla dzieci

„Tak jak zapowiadaliśmy, Oddział Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt przeniesiemy z budynku „C” Szpitala przy ul. Toruńskiej 7. Oddział zlokalizowany zostanie w budynku przy Nowym Świecie, gdzie mieści się również nowa przychodnia POZ. Rehabilitacja dziecięca w nowym miejscu zyska bardzo dobre warunki lokalowe. Wraz z przeprowadzką dziecięcej rehabilitacji, uzyskamy możliwość rozszerzenia Oddziału Psychiatrycznego przy ulicy Toruńskiej” – podkreśla Radosław Kołaciński, dyrektor WSZ w Kaliszu.

Adaptacja, czyli co?

W poniedziałek 27 marca rozpoczął się odbiór prac związanych z zadaniem pn. „Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu, na działalność leczniczą – II etap”. Ekipy budowlane rozpoczęły prace w październiku 2022 i kontynuowały je na początku 2023 roku.

W zakres przeprowadzonych prac weszły:

  • roboty zewnętrzne (w tym m.in. wymiana stolarki drzwiowej, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej na luksfery wraz z wykonaniem parapetów. Tynkowanie oraz malowanie elewacji).
  • roboty wewnętrzne (w tym m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych, zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń. Wykonanie instalacji c.w.u., wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Dostawa i montaż wyposażenia).

Ile to kosztowało?

Dokumentacja projektowa, roboty budowlane i nadzór inwestorski związane z przeniesieniem Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej, kosztowały w sumie 1.475.877 złotych. Zdecydowaną większość tych kosztów pokryła dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, która wyniosła 1.463.993 złotych. Wkład własny szpitala to 11.884 złotych.

Odbiór prac związanych z zadaniem pn. "Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu, na działalność leczniczą – II etap".
Nowa siedziba Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej – Pobyt Dzienny.