Umowa na modernizację piętra

W czwartek 4 maja podpisana została umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą, na przeprowadzenie modernizacji piętra budynku przy ul. Nowy Świat 35a, na którego parterze mieści się otwarta przez 2 miesiącami nowoczesna przychodnia lekarza rodzinnego POZ „Nowy Świat”.

Na piętrze budynku znajdzie się miejsce dla poradni, należących do Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy. Pomieszczenia, których gospodarzem jest #szpitalKalisz, a z których korzystać będzie WCMP, będą pozwalały w komfortowych warunkach przyjmować Pacjentów w ramach wstępnych i okresowych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.

Modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku nr 1 dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy to koszt 1.663.207 zł, w tym:

– dotacja z Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1.648.408 zł

– środki własne 14.799 zł.

Rozbudowa budynku nr 1 o szyb windowy wraz z modernizacją piętra w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap”.

Zadanie będzie obejmować budowę zewnętrznego szybu windowego z montażem windy panoramicznej oraz dostosowanie pomieszczeń na piętrze budynku nr 1 dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, które obecnie zajmuje dzierżawione pomieszczenia w innej lokalizacji.

Termin realizacji robót: od maja 2023 r. do listopada 2023 r.