Ogłoszenie

Kalisz 14.11.2022 r.

Dotyczy konkursu ofert K-22/2022 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-22/2022- Ogłoszenie
z dnia 18.10.2022 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje, iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-22/2022 z dnia 18.10.2022 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami w Zespołach Transportu Medycznego, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym– przekłada termin składania ofert do dnia 02.12.2022 r., otwarcie ofert nastąpi dnia 05.12.2022 r. , natomiast rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 06.12.2022 r.