Unieważnienie

Kalisz 19.07.2019 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz . 1510 t. j. z późn. zm.) w związku z art 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

unieważnia postępowanie konkursowe K -12/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym