Salus aegroti suprema lex

Nasze Motto: Zdrowie pacjenta najwyższym prawem
Das Heil des Kranken sei höchstes Gesetz!
The well-being of the patient shall be the most important law

Aktualności

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA

dotycząca PACJENTA przyjmowanego do szpitala, pacjenta poradni specjalistycznej oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Leczniczego Usprawniania
/ OSOBY TOWARZYSZĄCEJ