Zamówienia publiczne

Rok 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2024

W świetle art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, plan postępowań jest zbiorem postępowań przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku finansowym, sporządzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej według wzoru określonego rozporządzeniem, przez zamawiających publicznych stanowiących jednostki sektora finansów publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a…

a wooden cutting board Rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2023

W świetle art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, plan postępowań jest zbiorem postępowań przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku finansowym, sporządzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej według wzoru określonego rozporządzeniem, przez zamawiających publicznych stanowiących jednostki sektora finansów publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a…

Poradnie specjalistyczne Rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur blandit nisi et sem commodo, et luctus libero iaculis. Mauris vestibulum elementum dui a ullamcorper. Suspendisse vel diam tortor. Proin condimentum sagittis magna, eget cursus leo varius a. Fusce ipsum ex,…

Zobacz wszystkie plany

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przez WSZ w Kaliszu (Zamawiającego) – wszczęte po dniu 1 maja 2023 r. – dostępne są na stronie internetowej prowadzącego postępowania: https:// ezamowienia.gov.pl